Skip to main content

Met dank aan Sharon :
Omdat mijn oude VBB nog niet in het bezit is van een geldig kenteken, moet hij over een tijdje gekeurd worden bij het RDW. Er zal daar o.a. gecontroleerd worden of het framenummer van de Vespa overeenkomt met de papieren die ik erbij heb.
Het framenummer van een Vespa Scooter is als het ware zijn vingerafdruk. Je kunt er aan afleiden welk type scooter het betreft en hoe oud hij is.
Het framenummer bestaat allereerst uit een letter combinatie, gevolgd door een cijferreeks welke tussen twee open sterretjes staat. Aan de hand van de lettercombinatie kun je afleiden om welk type scooter het gaat. Samen met de cijfercombinatie kun je bepalen in welk jaar de scooter is gebouwd.

Maar waar zit dit framenummer eigenlijk?

Bij verschillende types zit deze op andere plaatsen, maar wel altijd in het frame geslagen.
Er staat bijvoorbeeld ook een nummer op het motorblok, dit geeft alleen de gegevens weer van het blok en zegt niets over de scooter. Neemt niet weg dat de gegevens van het motorblok waarschijnlijk ook vermeld staan op de papieren van de scooter.
In mijn geval is dat wel zo, dus ik dacht al heel even dat ik het framenummer al had gevonden.

Er is niet echt een standaard regel voor, maar het is mogelijk te bepalen waar het framenummer zit, als je alle Vespa scooters opdeelt in 3 hoofdgroepen.

  • Groep 1: de classics, met klepje voor carburateur onder het zadel
  • Groep 2: de smallframes, de scooters zonder afneembare billen
  • Groep 3: de largeframes, alle andere scooters die overblijven (meest voorkomend)

Groep 1, de classics
De classics zijn de oudste scooters, gebouwd vanaf 1947 tot eind jaren 50. Deze scooters herken je aan het feit dat ze in het midden van het frame, onder het zadel, ter hoogte van je hielen (als je op de scooter zit) een klepje hebben, dat toegang geeft tot de carburateur. Alleen bij de GS 150 zit hier geen carburateur, maar een lege (opberg-) ruimte.
Als dit klepje dicht zit, valt het over een rand van het frame. Als je het klepje open doet, wordt deze rand zichtbaar. Op de rand aan de bovenzijde is het framenummer ingeslagen.
(zie onderstaande foto’s)

*Uiteraard is er een uitzondering op de regel:

de allereerste en zeer zeldzame scooters, uit eind jaren 40, hebben het framenummer op een andere plaats staan. Daar staat het framenummer op het frame op de punt onder het zadel.

Groep 2, de smallframes
De smallframes werden in 1962 geïntroduceerd en worden tot op de dag van vandaag gemaakt. Hieronder vallen ook de PK 50 scooters.
De smallframes herken je aan het feit dat de zijbillen aan de achterzijde van de scooter niet afneembaar zijn. Bij alle andere types kun je de zijbillen losklikken, openscharnieren of losschroeven.
Een andere manier om de smallframes van de bigframes te onderscheiden, is het motorblok. Als je tegen de rechterzijde van het motorblok van een smallframe aankijkt, zie je de bevestiging van de kickstarter niet zitten, deze zit als het ware onder het motorblok uit het zicht. Bij de bigframes zit deze duidelijk aan de buitenzijde van het motorblok met een boutje vastgeschroefd.
De smallframes hebben om het motorblok te bereiken een klein klepje aan de rechterzijde wat toegang geeft tot het motorblok. Dit klepje maak je open ofwel door een draaiknopje op het klepje, ofwel door een drukknop met sleutel net boven het klepje (PK 50 S), ofwel door een trekknop naast de tank onder het zadel (PK 50 XL). (zie onderstaande foto’s)

Als dit klepje dicht is valt het over een rand van het frame. Als je het klepje open doet, wordt deze rand zichtbaar. Linksboven op deze rand is het framenummer ingeslagen.


 

 

 

 

 

 

Groep 3, de largeframes
De largeframes zijn eigenlijk alle scooters die niet voldoen aan de criteria van bovenstaande omschrijvingen, maar zijn wel de scooters die het meeste voorkomen.
Deze groep 3, largeframes, valt uiteen in twee subgroepen als het gaat om de plaats waar het framenummer is ingeslagen.
Subgroep:
A) onder de linker zijbil zit een reservewiel gemonteerd (onderzijde zijbil is open).
B) de linker zijbil is een bagagecompartiment met een afsluitbaar klepje aan de bovenzijde (onderzijde is dicht).

* Ook in de groep classics is een type wat in de linker zijbil een bagagecompartiment met afsluitbaar klepje heeft, maar dit type heeft dan ook een klepje voor de carburateur onder het zadel en valt dus in de groep classics.
** Ook in de groep smallframes is een type wat in de linker zijbil een bagagecompartiment met afsluitbaar klepje heeft, maar in deze groep 3 gaat het om een zijbil die demonteerbaar is.

Subgroep A
De scooters uit groep A met reservewiel onder de linker zijbil, hebben het framenummer ingeslagen op de rechterzijde van het frame, achter het motorblok, naast het gat waar de pin van de rechter zijbil in het frame steekt. Daartoe moet eerst de rechter zijbil gedemonteerd worden.
(zie onderstaande foto’s)

Omdat deze plaats onder de zijbil verscholen ligt, wordt hij bijna nooit schoongemaakt en is deze plaats meestal erg vies en niet zelden door roest aangetast. Scooters uit deze groep zijn alleen de GS 160, SS 180, Rally 180 / 200 en de scooters uit de P / PX-serie.

Subgroep B
De scooters uit groep B met een bagagecompartiment in de linker zijbil, hebben het framenummer ingeslagen juist onder omschreven bagagecompartiment, net naast het achterwiel. Het makkelijkste is om de scooter op de rechterzijkant te leggen, om zo goed onder de linker zijbil te kunnen kijken. Of je haalt de linker zijbil eraf, zodat je nog beter kan kijken.
Onder deze zijbil zit een rand van een centimeter hoog, waar het framenummer ingeslagen is.

Omdat het achterwiel veel water en modder omhoog spat, is deze plaats altijd erg vies en niet zelden door roest aangetast. Maar omdat mijn VBB toch nog flink onder handen genomen moet worden, hebben wij een klein schuurpapiertje gepakt. Voorzichtig zijn we over de rand gaan schuren en jawel daar was hij dan: het framenummer van onze Indonesische- Italiaan.

 

 

 

 

 

 

Import scooters
Vespa Scooters geïmporteerd uit Indonesië, India, Spanje (MotoVespa) of andere landen kunnen afwijken.

Vespa Ape
Het framenummer van een Ape car staat onder het rechter handvat / rechts onder het stuur tegen de fels rand van het dashboard in de cabine. Oudere Apes (jaren 40, begin jaren 50) zonder cabine hebben het frame nummer op de voorzijde van de dwarse horizontale framebalk helemaal onder de tank, ter hoogte van de treeplank.