Spelregels voor gebruik van het forum

Dit forum is bedoeld om op een aangename, ontspannen manier met elkaar van gedachten te wisselen over alles wat met het bezitten van, rijden met of sleutelen aan Vespascooters te maken heeft. Het moet ook voor iedereen een prettig forum zijn. Dat betekent dat we jullie verzoeken om een aantal spelregels in acht te nemen:

  • Ga uit van de goede bedoelingen van de andere forumdeelnemers. Probeer te lezen wat er bedoeld wordt en lees bijvoorbeeld over type- en spelfouten heen,
  • Gebruik geen grove taal,
  • Schrijf over onderwerpen, niet over personen. Je mag best met elkaar over een onderwerp van mening verschillen maar beperk je dan in de discussie tot het onderwerp,
  • Plaats geen reclameboodschappen op het forum,
  • De VCGE behoudt zich het recht voor om niet gewenste berichten zonder overleg te verwijderen.
  • Bekijk ook de netiquette regels op de wiki.

Verder vereist dit forum een registratie. Je kunt een registratie opvragen bij de Secretaris van de club.

Klik hier om naar het forum te gaan