leden

21 januari 2017: Algemene Leden Vergadering

By | Verslagen | No Comments

Dit jaar was het bij FoodDock te Deventer waar een hele zwerm leden binnenvloog voor het bijwonen van de ALV. Het ‘kantoor van de havenmeester’ was al lekker warm gestookt en de koffie en thee met koeken stonden klaar.

Net iets na 2’en was het bestuur compleet en kon de vergadering worden geopend met een ferme hamerslag door voorzitter Jacob. De vaste agenda onderdelen passeerden de revue en werden vlot afgehandeld. De sfeer was ontspannen zoals dat past bij de VCGE.

Tegen 4’en was er weer een hamerslag die de vergadering ditmaal sloot en we konden ons verplaatsen naar de bar of een van de tafels binnen FoodDock voor een glaasje fris of een tapje. Er was uitgebreid gelegenheid tot napraten en het proeven van de diverse lekkernijen van de verschillende koks.

Rond de klok van 6 uur waren de meeste leden weer thuis of onderweg daar naartoe. De eerste Vespa dag van 2017 was zo weer tot een einde gekomen, met blikken terug en vooruit. De notulen van de dag zullen we via het bestuur ontvangen, een weerzien van de leden staat gepland op 25 maart met het eerste evenement van dit seizoen: een sleuteldag, wellicht met een thema.

Foto Album

17 januari 2015: Algemene Leden Vergadering

By | Verslagen | No Comments

De blauwe luchten voorspelden een feestelijke Algemene Leden Vergadering met stralende leden in het middelpunt. Henk en Wil ontvingen hun 25-jarig jubileum speldje en een trotse Ben liet zich zelfs met 30-jaar versieren. Ook gaan er speldjes per post naar hun rechtmatige eigenaars.
En daarmee begon het pas.
Ron trad af als voorzitter en gaat verder als VCGE erelid, en ook Henk viel deze eer ten deel. Enige ontroering bij de leden was te bespeuren bij de lovende woorden aan beide door Sharon. Met bloemen en applaus werd de feestelijkheid extra onderstreept.
Aan de aanwezige leden was het de schone taak om door stemming Wouter toe te laten treden tot het bestuur als Penningmeester. Jacob werd op gelijke wijze gekozen tot de nieuwe Voorzitter van de VCGE. Aan beide de plezierige uitdaging om samen met Sharon, Herma en René de club te blijven voorzien van een gezond bestaan. Door de wijzigingen heeft de VCGE waarschijnlijk het jongste bestuur van de bij de VSN aangesloten Vespaclubs. Best iets om trots op te zijn.
Naast de kascontrole en de financiële zaken werd ook een tipje van de sluier opgelicht over het Jubileum Weekend op 19 en 20 september aanstaande ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van de club. Meer informatie hierover valt binnenkort te verwachten. De Jubileum Commissie is druk met de voorbereidingen.

Na sluiting van de vergadering door de kersverse president was het tijd voor een proost op het nieuwe Vespa jaar, de VCGE en haar fijne leden in het bijzonder. Het samenzijn bij ‘Ff naar Steef’ in Hummelo werd afgesloten met een gezamenlijke lunch. Daarna nog wat laatste klets over het al dan niet doorgaan van de Bikkerit (voorwaarden: koud en winters bikkelweer) en dan allemaal weer op weg naar eigen huis en haard.
Duidelijk was het dat de aanwezigheid van leden bij de ALV van grote invloed is op de toekomst van de club en ook nog eens erg gezellig is. Hopelijk kunnen we begin 2016 nog meer vrolijke gezichten begroeten.

Met dank aan vakkundig fotograaf Erik (Elan Foto&Video) voor de mooie foto’s.

Foto Album

18 januari 2014: ALV en Nieuwjaarsborrel

By | Verslagen | One Comment

2_29Dat een vergadering niet saai hoeft te zijn bewijst de Algemene Leden Vergadering van de VCGE. Voorgezeten door president Ron werd de agenda geanimeerd maar serieus doorgenomen.
We namen afscheid van Johan als secuur penningmeester, Herma werd voor een nieuwe termijn verkozen tot bestuurslid. Met ingang van 2014 zal Jacob de penningen van de vereniging beheren. De kascontrole commissie vond uitbreiding met Wouter.
Verschillende bossen bloemen werden uitgedeeld en extra fleurig door hartelijk applaus.

Na wat verwarring over de afspraken werd dankzij de hoge mate van flexibiliteit van de uitbater van De Hip in Deventer de huiskamer boven het café omgebouwd tot vergaderruimte.
Voor de Nieuwjaarsborrel die de bijeenkomst zou afsluiten, verzamelden we ons weer een verdieping lager. Tap en flessen werden gebruikt en er werd geproost op een gezond en mooi clubjaar 2014.

Een 8-tal resterende leden stak de Deventer Brink over voor een late lunch bij Royal. Erg warm was het daar, maar prima. Daarna allen weer terug naar eigen huis, haard, gezin, boompje, beestje, Vespa.

Foto Album

12 oktober 2013: Sleuteldag

By | Koffieklets, sleuteldag | One Comment
21 Bij aankomst verkeerden we in lichte vertwijfeling: zijn we beland bij een BMW club? Maar gelukkig, we zijn we op bekend terrein en weten we dat we goed zitten. Eenmaal binnen valt meteen op dat we vandaag met een flinke groep mensen zijn van zeer jong (3) tot ver in de tachtig. De koffie met eigengebakken koek van Herma staat klaar en is wat mij betreft een goed begin. Hoofdonderwerp van de dag is de Vespa GL150 van Mark. Deze loopt op moment niet zoals het zou moeten. Een aantal geoefende sleutelaars gaat onder toeziend oog van chef werkplaats ‘Naatje’ aan de slag om de oorzaak te vinden. Ondertussen wordt Erik voorzien van de nodige informatie en antwoorden op zijn vragen. Zijn Vespa heeft last van valse lucht en wil nog niet goed lopen op de standaard voorgeschreven bougie. (lees er hier meer over : op het forum). Terwijl de één technische info op het internet aan het zoeken is over de sproeier waarden van de GL150 zijn anderen de imponerende zijspan combinatie van Nikos aan het bewonderen. Deze is voorzien van een eland: 3x raden waar ze zijn geweest … net iets verder dan het avontuur naar Holwerd/Ameland.

Naarmate de ochtend vordert begint ook de trek te komen. De huis gemaakte mosterdsoep wordt warm gemaakt en de broodjes gesmeerd. Met zijn allen wordt er gezellig geluncht waarbij de meest uiteenlopend onderwerpen worden besproken. Met een volle maag wordt er na de lunch weer driftig verder gesleuteld. De GL wordt aan het infuus gehangen voor verder onderzoek.

Wij zijn wat wat eerder afgehaakt dus of Mark zijn probleem is opgelost kan ik niet zeggen. Wat ik wel weet is dat we weer een geslaagde sleuteldag hebben gehad waarin we veel ervaringen, tips, ideeën en hulp met elkaar hebben gedeeld. René weer bedankt voor de goede zorgen en het beschikbaar stellen van je werkplaats.

Foto Album

7 februari 2013: Clubtafel Avond

By | Koffieklets, Technisch, Verslagen | No Comments

De eerste Clubtafel Avond is een feit; een nieuw evenement voor en door de VCGE. Het idee achter de Clubtafel Avonden is om elkaar op een andere manier te zien en te inspireren. Deze avond stond het zijspan project van Jacob en Mariken centraal. Er was een gezellige opkomst met ruimte voor meer leden. Rond de clubtafel en aangenaam gewarmd door de gaskachel werden verhalen, ideeën, tips en wensen uitgewisseld. Het was leuk om de interesse in elkaars projecten te zien, contacten te leggen en elkaar te helpen om projecten tot een mooi einde te brengen. Wij kunnen terug kijken op een leuke, gezellige avond en zijn benieuwd waar de volgende Clubtafel Avond is …

Foto Album

29 juli 2012: Snelle Jelle toertocht

By | Ritten, Verslagen | No Comments

Begin juli ontstond bij het bestuur van de VCGE spontaan het idee een rit te organiseren speciaal bedoeld voor de snellere GTS-en en PX-en. De keuze viel op de Sallandse Heuvelrit, oorspronkelijk gemaakt door/voor het tijdschrift MotorPlus en vernoemd naar de acht heuvels waarover de rit haar weg zoekt. Enkele heuvels beperkten zich tot een lichte glooiing. Andere, zoals de Lemelerberg, de Nijverdalse- en de Holterberg waren prominent aanwezig. Het was echt een prachtige rit door mooie en verrassende landschappen.
De negen deelnemers aan de rit, vier leden van de Vespaclub Groningen, vijf van de Vespaclub Gelderland, reden stevig door.
De rit begon bij het ’s-morgens vroeg nog gesloten restaurant De Poppe bij Markelo. Omdat met name de Groningers al een flinke rit achter de rug hadden, werd al na 10 minuten de eerste koffie- en sanitaire stop ingelast. Bij deze pauze bleek direct een duidelijk cultuurverschil tussen Groningen en Gelderland-Overijssel. Daar waar de VCGE leden het traditionele en bekende appelgebak bij de koffie bestelden, gingen de Noordelingen voor de uitdaging en bestelden de hen onbekende Kozakken. Alles viel goed in de smaak en de rit werd hervat.
Tegen enen werd het wel erg donker en vielen er ook een paar serieuze druppels. Besloten werd om van de nood een deugd te maken en in Nieuw Heeten, in afwachting van drogere tijden, te gaan lunchen. Dat pakte op alle fronten goed uit.
In de resterende 80 kilometer viel nog wel een enkele drup, maar echte regen bleef uit.
Na een korte stop op de Nijverdalseberg werd in rap tempo het laatste stuk terug naar Markelo afgelegd. Daar praatten we met een kop koffie nog even hebben na over de afgelegde 125 kilometer.
De deelnemers waren unaniem van mening dat het leuk was om eens een keer stevig door te rijden. Het enige bezwaar was dat soms de schoonheid van de omgeving niet helemaal voldoende kon worden opgenomen.

De volgende ritten, zowel tijdens het VCGE-kampeerweekend (laatste weekend augustus) als de Niederrheinrit (16 september), zijn weer gemengde ritten voor Vespa scooters vanaf 50cc. Er wordt weer in een rustiger tempo gereden.

(met dank aan Ron voor dit verslag)

14 januari 2012: ALV

By | Verslagen | One Comment

Locatie: Joppe, Het Roode Hert

Een hartelijk en warm welkom in een aangename ruimte gevuld met bekende en nieuwe gezichten. De opkomst was lager dan verwacht, maar dat mocht de pret niet drukken.
De Algemene Leden Vergadering 2012 werd iets na 11’en geopend door de voorzitter. In een keurig tempo rolde een gedegen op elkaar ingespeeld bestuur door de agendapunten heen. Ondanks de zakelijke inhoud was het een prettige bijeenkomst waar voldoende ruimte was voor inbreng van de aanwezige leden.
Bijzondere aandacht was er voor de huldiging van Wim vanwege zijn 25-jarig jubileum, een woord van dank aan Ronald als aftredend lid van de kascommissie en de herverkiezing van Ron als voorzitter van de VCGE.

Na afsluiting van het officiële gedeelte een moment om te toosten op het nieuwe jaar. We wensen elkaar en onszelf weer een mooi Vespajaar met mooie dagen om individueel en als club de liefde voor de Vespa te delen en kilometers te maken.

De ALV werd afgesloten met de presentatie van de nieuwe website van de VCGE. Verfrist en met de mogelijkheid invulling te geven aan het gemis van de ‘Vesparade’ zal het hopelijk een middel zijn om potentiële en trouwe leden een digitaal thuis te bieden.

Voor we ieder huiswaarts gingen genoten we nog van een bord huisgemaakte soep, broodjes en een kopje koffie.

Foto album

23 oktober 2011: Verrassingsrit

By | Ritten, Verslagen | No Comments

door: Ronald

Ondanks dat ik een elektrisch probleem heb met de Vespa ben ik toch naar het verzamelpunt gereden van de Verrassingsrit. Het elektrische probleem is dat de lampen stuk voor stuk doorbranden. Er zat geen logische volgorde in en ik had geen idee waar ik de oplossing vandaan kan halen. Zelfs enkele Vespa reparateurs hebben mij niet kunnen helpen. Ook bij de sleuteldag is het niet gelukt om de verlichting van mijn Vespa brandend te houden.

Als je dan toch de laatste rit van Vespa Club Gelderland mee wilt rijden zit er niets anders op dan met enige aanpassingen en een voorraad lampen naar Garderen te rijden.
Aldus met genoeg reservelampen op voorraad in de mand op de achter bagagedrager en het risico genomen om een wetsdienaar tegen te komen die mij een bekeuring kan geven omdat mijn stoplicht niet werkt. Zo naar de Verrassingsrit gereden.

De smoezen die ik al van te voren bedacht had als ik eventueel aangehouden zou worden door een overijverige dienaar waren:
Voor de richtingaanwijzer: “Is toch geen probleem als alternatief kan ik daar mijn armen voor gebruiken”.
En als de koplamp en achterlicht niet branden: “Is niet verplicht. Heeft alleen maar met mijn zichtbaarheid op de weg te maken. En deze heb ik alleen ‘s-avonds en met mist nodig”.
Het grootste probleem is dat mijn portemonnee steeds maar platter en platter wordt vanwege de uitgaven voor nieuwe lampen.

De Verrassingsrit, waarvan Ron de voorrijders was, ging door de omgeving van Apeldoorn. Mede door de zonnige dag is het een rit geworden waar veel snelheid werd ontwikkeld. Dit had ik in het verleden wel eens gemist. De tussenstop in Ugchelen, waar we een heerlijke pannenkoek hebben verorberd, was een welkome afwisseling vanwege het feit dat ik niet meer gewend was deze grote snelheid met de club te rijden tijdens onze Vesparitten. Ik had toch meer aandacht nodig om veilig mee te rijden. Dit kan natuurlijk ook aan mijn leeftijd liggen.
Jammer dat het aantal deelnemers niet in overeenstemming was met het aantal leden dat de club heeft. De deelname van enkele Noord-Hollanders is dan ook in dank aangenomen. Zij rijden zelfs een dubbele rit.
Het was een gezellige rit die voor mij wel voor herhaling vatbaar.
Dus Ron doe je best.

Het elektrische probleem is inmiddels verholpen met het advies dat ik van AVB.classicscooters.nl heb gekregen. Het vervangen van de spanningsregelaar heeft wonderen verricht. Het gevolg is wel dat ik een grote voorraad lampen in de mand van de Vespa heb liggen.

X